dla kogo.png

DLA DZIECI

10+

(za zgodą rodziców)

DLA MŁODZIEŻY

16+

(za zgodą rodziców)

DLA DOROSŁYCH
18+

DLA CAŁEJ RODZINY
(dzieci od 10 r.ż.)